45+ công cụ Marketing quan trọng

Rate this post

45+ công cụ Marketing quan trọng bạn cần tham khảo

1. Công cụ gắn thẻ Tag cho ảnh

 • https://www.geotagonline.com/ (Free 3 ảnh/ngày)
 • https://tool.geoimgr.com/
 • https://lar.vn/

2. Công cụ tìm từ khóa

 • https://answerthepublic.com/
 • https://ahrefs.com/
 • https://lar.vn/
 • https://ads.google.com/
 • https://keywordtool.io/
 • https://kwfinder.com/
 • https://neilpatel.com/ubersuggest/
 • https://answersocrates.com/

3. Công cụ thiết kế hình ảnh

 • https://www.canva.com/
 • https://crello.com/
 • https://worldvectorlogo.com/ (Lấy vetor Logo)
 • https://www.flaticon.com/ (Lấy Icon)
 • https://color.adobe.com/ (Ý tưởng mix màu)
 • https://placeit.net/ (Template)
 • https://burst.shopify.com/ (Kho ảnh)
 • https://unsplash.com/ (Kho ảnh)
 • https://www.pinterest.com/ (Kho ảnh)
 • https://pixelib.net/ (Font)
 • https://www.cleanpng.com/ (Xóa background)
 • https://letsenhance.io/ (Tăng chất lượng hình ảnh)

4. Content

– https://searchenginereports.net/plagiarism-checker (Check Copy Paste)

5. SEO

 • https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/ (Schema mẫu)
 • https://httpstatus.io/ (Kiểm tra trạng thái Website)
 • https://spineditor.com/ (Spincontent)
 • https://ahrefs.com/ (Check Backlink, UR, DR)
 • https://lar.vn/ (Đa dụng)
 • https://moz.com/ (Kiểm tra chất lượng Backlink website)
 • https://validator.w3.org/checklink (Kiểm tra liên kết)
 • https://www.drlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
 • https://www.brokenlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
 • https://www.xml-sitemaps.com/ (Tạo Sitemap)
 • https://search.google.com/test/mobile-friendly (Kiểm tra website thân thiện di động)
 • https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ (Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc)
 • https://search.google.com/test/amp (Kiểm tra AMP)
 • https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/… (Kiểm tra tốc độ website)
 • https://webmedia.tools/ ( công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá, đối thủ cạnh tranh)  free

6. Quản lý công việc

 • https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
 • https://trello.com/

Hy vọng, những công cụ Marketing Online ở trên sẽ giúp ích được bạn 🙂

Bài viết liên quan
Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá